Tjänster

Uppländska Berg har bred kompetens inom olika typer av bergshantering, som bergssprängning, bergsborrning, bergsspräckning, bergsförstärkning, sågning, håltagning och enklare tunnelschakt.

Uppländska Berg är experter på bergsprängning. Vi spränger alla typer av projekt och har specialkompetens på försiktig bergsprängning, där vi tar loss stora mängder berg i känsliga miljöer. Vi spränger med elektroniksprängkapslar vilket gör att vi kan spränga större salvor med full kontroll över hela förloppet. Vi har även stor erfarenhet av undervattenssprängning och mindre tunnelprojekt.

Vi är självklart auktoriserade bergsprängare i BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening.

Vår maskinpark är stor och modern och de flesta av våra borrvagnar är utrustade med GPS, ljuddämpning och dammbindningsutrustning.

Vi arbetar även med hydraulisk bergspräckning, ett vibrationsfritt sätt att losshålla berg när man inte kan spränga (exempelvis då berget ligger nära känsliga byggnader). Vi har både små och stora maskiner för spräckning, Superwedge och Darda.

Vi utför olika bergförstärkningsarbeten genom bland annat skrotning, bultsättning och nätning. Vid skrotning plockar vi bort lösa delar av berg som inte går att fästa säkert, vid bultning borrar vi fast stora block som riskerar att lossna och vid nätning sätter vi upp starka nät med metallvajer så att inga delar kan släppa från berget.

Vi utför både traditionell vajersågning och så kallad blind cut. Vi har utfört många avancerade projekt med detta tillvägagångssätt, som är en bra metod för att dämpa vibrationer vid sprängning och för att skonsamt frigöra bergsslänter. Vi utför även håltagningsarbeten genom bland annat kärnborrning och betonghåltagning.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.