UPPLÄNDSKA BERG ÄR ETT AV LANDETS STÖRSTA OCH MEST KOMPLETTA FÖRETAG INOM BERGHANTERING

Det är få företag erbjuder specialist- kompetens på så många områden som vi. Hos oss hittar du ett komplett utbud av kvalificerade tjänster inom bergtäktsprängning, bergförstärkning, hydraulstenspräckning, losstagning, borrning och vajersågning. Sedan 2019 är Uppländska Berg dessutom ISO certifierade

Vi har erfarna medarbetare med spetskompetens inom alla delar i branschen.

Vi utvecklar branschen

Vi strävar efter att vara bäst i branschen på tekniskt avancerade arbeten. I kraft av vår storlek och med en solid ekonomi har vi musklerna så att du alltid får högsta kvalitet när du anlitar oss.

 

Hänsyn till människa & miljö

Bullerdämpande teknik och dammbekämpning är bara ett par exempel på områden där vi gjort omfattande investeringar för att minska störningar.

 

Flexibilitet & spetskompetens

Vår maskinpark och våra medarbetare klarar det mesta som handlar om berg. Det betyder att vi kan ställa upp med kvalificerad kompetens även när du råkar ut för oväntade utmaningar i ditt projekt.

 

Vi gör hela grundarbetet

Med den stora bredd av kvalificerade tjänster som vi kan erbjuda kan du välja det som passar bäst för dig. Antingen en helhetslösning där vi tar hand om hela jobbet från avtäckning av berget via borrning och sprängning till borttransport av schaktmassor. Eller så väljer du att anlita oss för enstaka uppdrag.

Alla kunder och alla jobb är lika viktiga för oss.

Känsliga miljöer är vardagsmat för oss

Varje dag utför vi svåra sprängningsjobben i tät- bebyggda områden. Hög kvalitet och kompetens har gjort att våra beställare har stort förtroende för oss och vi är därför ett av de mest anlitade företagen i känsliga miljöer.

 

Vi arbetar systematiskt

Sprängning och borrning är riskfyllda projekt. I vårt kvalitetsledningssystem UBQ har vi fastställda arbetssätt som säkerställer ett vi arbetar systematiskt med säkerhet i alla våra uppdrag. När du anlitar oss kan du vara säker på att få kvalitet genom hela projektet – från arbetsberedning till färdig leverans.

 

Professionella experter

Våra medarbetare har, beroende på vad de jobbar med, sprängkort och borrkort, utbildning inom ovanjordssprängning, sprängteknik, elektroniska sprängkapslar och så vidare. Allt som krävs för att kunna genomföra kvalificerade bergarbeten på ett tryggt och säkert sätt.

 

Auktoriserade bergsprängare

Vi är auktoriserade bergsprängare och medlemmar i branschföreningen BEF.

Med våra 80 medarbetare har vi alltid en specialist att erbjuda för alla typer av jobb.

Uppländska Berg och dotterföretaget Sprängteknik har 35 års samlad erfarenhet och tradition inom kvalificerade bergarbeten. Våra kontor finns i Norrtälje och Söderhamn men vi utför arbeten över hela Sverige. Vi verkar under samlingsnamnet Uppländska Berg och tillsammans är vi ett av landets största och mest kompletta företag i branschen. Det ger dig trygghet från grunden.

bergsprängning Uppländska Berg


Läs mer