Hållbarhet

Uppländska Berg är certifierade enligt ISO 14001, 9001 och 45001 sedan 2019 samt medlemmar och auktoriserade via BEF, Bergsprängnings Entreprenörernas Förening.

Vi är en del av Bellman Group och följer självklart deras riktlinjer kring hållbarhet, som du kan läsa mer om här.

Kvalitet

Sprängning och borrning är riskfyllda moment i projekt. Vi har fastställda arbetssätt som säkerställer ett vi arbetar systematiskt med säkerhet och kvalitet i alla våra uppdrag. När du anlitar oss kan du vara säker på att få kvalitet genom hela projektet.

Vi på Uppländska Berg tror att vi alltid kan bli ännu bättre i vårt dagliga arbete. Genom mätningar och uppföljningar försöker vi ständigt hitta saker som kan förbättras.

Kontakten med våra kunder är av största tänkbara vikt för oss. Därför genomför vi årligen kundundersökningar för att undersöka upplevelsen av kontakten med oss och vårt utförande av projekt.

Miljö

Hela Bellman Group har en gemensam miljöpolicy som vi självklart följer och som du kan läsa mer om HÄR. Koncernen gör också ett gemensamt klimatbokslut för samtliga bolag.

Vi mäter miljöklassen på alla våra maskiner en gång om året. För 2021 ligger våra borrvagnar och grävmaskiner på 3,6 – målet är att höja med 5% årligen till dess att högsta klassning är uppnådd på alla maskiner. Då målen ska vara uppnådda 2024 är vi på god väg att nå dit ännu tidigare!

Tillsammans med våra leverantörer undersöker vi kontinuerligt möjligheten till mer miljövänliga och arbetsmiljövänliga produkter och hur vi kan minimera vårt biologiska fotavtryck.

Arbetsmiljö

Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi jobbar därför aktivt med att ständigt hitta möjligheter till att förbättra arbetsmiljön ute på våra arbetsplatser.

Vi ger även tydliga arbetsmiljö- och hållbarhetsrekommendationer till våra underentreprenörer om att ansvara för deras anställdas arbetsmiljö samt klimatet genom vår UE-handbok.

BLI KONTAKTAD AV OSS

Vill du bli kontaktad av oss? Fyll i formuläret nedan.