Nationalmuseum

Sprängning i känslig miljö i centrala Stockholm

Nationalmuseum i Stockholm invigs den 13 oktober 2018 efter 5 år av renovering.
Uppländska Berg deltog i renoveringarna med start i februari 2015. Vi utförde borrning och sprängning inuti museibyggnaden där bottenvåningen sänktes flera meter.

I Nationalmuseums källaren sprängde vi för att göra plats för ledningar och rör i korridorer. Då det är en särskilt känslig miljö utfördes arbetet mycket varsamt.

Vår uppdragsgivare var Skanska och byggherre var Statens Fastighetsverk.

Sprängning i Ljusgården på Nationalmuseum. Framför den röda borrvagnen ses den nyligen uppsågade kulverten. Foto: Lars Pehrson. Källa: Svenska Dagbladet

Varsamhet under sprängning och sågning

Genom taket på ljusgården hissades en borrvagn ner med hjälp av en byggkran.
Borrvagnen användes i arbetet med att sänka bottenvåningen i museibyggnaden.

På utsidan av Nationalmuseum användes en vajersåg försedd med diamanter för att såga upp en öppning för en kulvert där konst kan forslas in till museet. Både kulvertens sidor så väl som golv sågades ut med stor varsamhet om de antika fönsterna ovanför.

“Utmaningen i det här projektet var arbetet i källaren på Nationalmuseum. Det var lågt i tak, vibrationskänsligt och förhållandevis stora volymer.”

SONNY CARLSSON, PLATSCHEF

I Nationalmuseum krävdes det nya lösningar för att transportera de stora maskinerna till arbetet. Här hissas en borrvagn ner genom taket på ljusgården.

Med stor varsamhet för att skydda Nationalmuseums fönster sågas kulverten ut i bergssidan.

Grävskopa användes efter sprängningen för att forsla bort sten och material från korridoren i Nationalmuseums källare.

7000 kubikmeter berg har sprängts bort

Under Uppländska Bergs arbete har det sprängts bort 7000 kubikmeter berg inuti Nationalmuseum. I källaren gjordes plats för ledningar och rör i korridorerna.

Då utrymmet var trångt och miljön känslig, kräves ett varsamt arbete. Berget sprängdes bort i omgångar om 3 till 4 kubikmeter åt gången. Uträkningarna för varje sprängning gjordes på plats av platschefen.

Vi värdesatte flexibilitet under arbetet för att möjliggöra för kundens önskningar om vidare sprängningar.