Bellman Group förvärvar inkråmet i Axelssons Diamanthåltagning AB

Familj, entreprenörskap och hållbarhet...