Haninge kommun kommer att satsa stort på bostadsbyggande och förnyad infrastruktur under de  kommande åren. Vid Vega i Handen skall totalt 10 000 bostäder byggas, med tillhörande infrastruktur samt en ny pendeltågsstation. SVEAB står för de större markanläggningsarbetena som skall utföras. Det skall fyllas för kommande parkeringar, grönytor, anläggas rondeller och grundläggning för den nya station med perronger och tillhörande stationsbyggnader.

Uppländska Berg har fått i uppdrag hjälpa till med losshållningen utav berg för breddning utav det befintliga spårområdet, samt losshållning för två st. landfästen till en bro över spårområdet. Intressant med projektet är att losshållningen kommer utföras under en begränsad tid då spåren är avstängda under sommaren, vilket ställer höga krav på planering och logistiken i projektet.
Totalt rör det sig om ca: 6000 m3 berg som skall bort, samt en massiv förförstärkning om bergbultar längs med hela bergschakten.
Vi ser fram emot ett spännande projekt där planering och en effektiv produktion är nödvändig då tiden är knapp!