Om sprängning ska ske invid vibrationskänsliga objekt kan det vara nödvändigt att förhindra att vibrationerna från sprängningen överförs till det känsliga objektet. Ett av de mest effektiva sätten är att såga konturen med vajersågning innan sprängningen.

Vajersågning / wiresågning kan också vara en lämplig metod då man vill ha en kontur som ligger nära den teoretiska konturen, tex då bergväggen ska vara synlig eller då man ska motgjuta betongkonstruktioner.

Uppländska Berg har utfört många avancerade projekt med vajersågning, både traditionell sågning och s.k. blind cut .

Läs om vad vi gjort under Projekt

Våra andra tjänster