Vi driver tunnlar, bergrum och stigschakt i de flesta typer av projekt.

Vi har stor erfarenhet av vajersågade vertikalschakt.
Kontakta oss om ni behöver resursförstärkning.

Läs om vad vi gjort under Projekt

Våra andra tjänster