Vindpark vindkraftverk Ögonfägnaden

Vindpark Ögonfägnaden

Sprängarbeten har utfört bergschakt för vindpark Ögonfägnaden.

Ögonfägnaden vindpark i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner omfattar 13 km² skogsmark. Vindparken ligger ca 3,5 mil söder om Strömsund och ca 2,5 mil väster om Ramsele.

I Ögonfägnaden vindpark kommer 33 vindkraftverk att producera energi motsvarande ca 310 GWh per år.

Årsproduktionen för parken motsvarar elkonsumtion i 16 000 eluppvärmda villor eller hushållsel i 64 000 villor eller 160 000 lägenheter.