Borrning bergspräckning Gröndalsbron Gröndal E4

Start borrning för vattenmagasin, juli 2015

Uppländska Berg startar bygget av ett vattenmagasin under Gröndalsbron, där dagvatten från Essingeleden ska tas omhand.

Ingen sprängning, berget losshålls med hydraulspräckning och vajersågning.

Vår uppdragsgivare är E-schakt.