Hamnen i Slite på Gotland fördjupades så att större fartyg kan lägga till. Byggherre var Visby Kommun.

Vår uppdragsgivare var Secora som muddrade cirka 55000 m³ bottenmassor. Vi sprängde en yta på cirka 6000 m².

Borrning skedde med två stycken Atlas Copco D7C, från plattform. Laddning utfördes av dykare.

Borrning för undervattenssprängning i Slite på Gotland

Borrning från ponton för undervattenssprängning