Så här kommer bostadshusen i kvarteret Trubaduren att se ut

Så här kommer bostadshusen att se ut

Borrning med ljuddämpad borrigg vid kvarteret Trubaduren i Huvudsta

Borrning vid kvarteret Trubaduren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi spränger 15 000 m3 berg för ett nytt bostadsområde i området Ingenting i Huvudsta. I kvarteret Trubaduren kommer man att uppföra ca 280 lägenheter fördelade i tre huskroppar. Projektnamnet ‘The Lab’ syftar bland annat på den verksamhet som Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) tidigare bedrev i området. Bergschakten påbörjades i januari 2015.

Beställare är Häggviks Åkeri och byggherre är SSM.