Uppländska Berg utför 16 000 m3 sprängning och 1000 m2 vajersågning för Trekantens Terrass där JM bygger nya bostadsrätter.

Hela den bakre bergväggen vajersågas för att få en vacker bergyta i närhet till bostäderna. Sågningen minskar även vibrationerna från sprängningen i känsliga intilliggande hus.

För att ytterligare minska vibrationerna använder vi elektroniksprängkapslar vid sprängning. All borrning utförs med ljuddämpade borriggar. Vi utför även kärnborrning, bergspräckning med Super Wedge och bergförstärkning.

Arbetet påbörjades under hösten 2014.

Bergsprängning sprängning elektroniska sprängkapslar. En del av arbetsområdet vid Trekantens Terrass sett uppifrån bostadshusen.

Laddning med elektroniska sprängkapslar. En del av arbetsområdet vid Trekantens Terrass sett från bostadshusen på höjden.

Vajersågning berg wiresågning vajersåg wiresåg

Vajersågning pågår, februari 2015

Hydraulisk bergspräckning

Borrning för bergspräckning i rörgrav