Svea artilleri

Svea Artilleri

Sprängning av 16.000 kubikmeter. Mitt bland alla kulturminnesmärkta byggnader. Arbetena var klara hösten 2008.

Uppdragsgivare NCC