Uppländska Berg spränger för en ny gång- och cykelväg vid vägg 222 i Strömma, åt Bellmans och PEAB.

Sprängning bergsprängning

Täckning av salva i Strömma