Uppländska Berg är huvudentreprenör för schaktarbetena när ett nytt bostadsområde byggs på Kvarnholmen. Vi har även BAS-U-ansvaret. Vi har hittills sprängt 20 000 m3, till stor del med elektroniska sprängkapslar och utfört spräckning med Super Wedge mot de befintliga kajhusen. Tillsammans med vår underentreprenör Züblin har vi under vintern 14-15 utfört borrning och montage av stålkärnepålar.

Arbetet påbörjades i början av 2014 .

Under april 2015 påbörjar vi bergschakten för tomten i anslutning till Stockholm Lighthouse. Här ska vi spränga ca 12 000 m3 berg fram till sommaren.

Uppdragsgivare är KUAB (JM och Peab)

Borrigg T35 ljuddämpad bergsprängning