Borrning ljuddämpat förskärning Södersjukhuset

Förskärning vid Södersjukhuset SÖS

Vi sprängde förskärningen till en kraftförsörjningstunnel vid Södersjukhuset.
500 m³ bergschakt, pallhöjd ca 7 m med ett avstånd på bara 5 meter till ungdomspsykiatriska mottagningen.
Uppdragsgivare var Bellmans/NCC och jobbet utfördes under 2014.

 

 

 

 

 

 

Laddning förskärning Södersjukhuset

Laddning vid Södersjukhuset