Vajersågning Wiresågning av oktagon, SKB Oskarshamn. Specialjobb för framtida pluggar i deponeringstunnlar.

Vajersågning av oktagon, SKB Oskarshamn. Specialjobb för framtida pluggar i deponeringstunnlar.

Uppländska Berg sköter bergunderhållet av Äspötunneln. Vi har även utfört Bergunderhåll på CLAB (Mellanlagring av kärnbränsle).

2013 vajersågade Uppländska Berg en oktagon för test av betongplugg för slutförvaring av kärnbränsle.

 

Teleskoplift för bergunderhåll vid SKB i Oskarshamn

Teleskoplift för bergunderhåll