Sika Lunda6000 kubikmeter bergschakt mitt i Lunda Industriområde. Projektet påbörjades i september 2008. Under våren 2009 återstår endast bergskrotning och bergförstärkning.

Uppdragsgivare är Bellmans transport.
Entreprenör är NCC.