I maj startar vi med sprängning och krossning av ca 37 000 m3 berg på Radiovägen i Tyresö.

Vår uppdragsgivare är Nynäs-Ösmo LBC och byggherre är Tykoflex Fastigheter AB.

 

Bergsprängning bergschakt grävmaskin borrigg

Bergschakt Radiovägen maj-15

Borrning bergsprängning Sandvik Dino DC400 Tyresö

Start borrning, maj 2015