I det stora tunnelprojektet Norra Länken utförde vi ett flertal arbeten.

Vi sprängde för tunnelpåslagen för delsträckan Norrtull-Roslagstull. Uppdragsgivare var NCC.

Vi utförde bergförstärkningar i en av tunnlarna. Uppdragsgivare varNCC.

Vi utförde också foderrörsborrning innanför spont. Uppdragsgivare var Bilfinger Berger.

Vi utförde vajersågning mellan schakt och tunnlar. Uppdragsgivare var Bäckströms.

Vi sprängde för betongtunnlar vid Roslagstull, samt borrade ca 1000 borrmeter för stag och bergbultar. Uppdragsgivare var Zublin-Pihl.

Vi sprängde vid Norrtull, Bilfinger Bergers etapp under Bellevueparken, NL 22. Arbetet omfattade två 120 m² meters bergtunnlar med väldigt låg bergtäckning.

 

 

Vajersågning vajersåg wiresågning wiresåg Norra Länken

Vajersågning i Norra Länken

 

 

 

Tunneldrivning tunnel NL22 Norra Länken

Bergtunnlar Norra Länken NL22