Bygget av NKS Nya Karolina sjukhuset pågår för fullt

Bygget av NKS Nya Karolina Sjukhuset pågår för fullt

Borrning med ljuddämpare borriggar vid NKS Nya Karolinska Sjukhuset

Borrning vid NKS Nya Karolinska Sjukhuset

Uppländska Berg har sprängt 350 000 m3 berg för bygget av Nya Karolinska sjukhuset. All borrning utfördes med ljuddämpade borriggar och för sprängningen använde vi elektroniska sprängkapslar. Vi har även utfört betongsprutning och bergförstärkning. Bergschakten pågick mellan 2010 och 2014.

Uppdragsgivare var Skanska.