Försiktig sprängning Nationalmuseum
Sprängning i Ljusgården på Nationalmuseum. Framför den röda borrvagnen ses den nyligen uppsågade kulverten. Foto: Lars Pehrson. Källa: Svenska Dagbladet

Sprängning i känslig miljö i centrala Stockholm

Renoveringen av Nationalmuseum pågår för fullt.
I februari 2015 påbörjade vi bergarbetena vid Nationalmuseum. Vi borrar och spränger inuti museibyggnaden där bottenvåningen ska sänkas flera meter.

I Nationalmuseums källaren spränger vi för att göra plats för ledningar och rör i korridorer. Då det är en särskilt känslig miljö måste vi gå mycket varsamt fram.

Vår uppdragsgivare är Skanska och byggherre är Statens Fastighetsverk.

Läs mer om projektet på Statens Fastighetsverk

Varsamhet under sprängning och sågning

Genom taket på ljusgården hissas en borrvagn ner med hjälp av en byggkran.
Borrvagnen används i arbetet med att sänka bottenvåningen i museibyggnaden.

På utsidan av Nationalmuseum används en vajersåg försedd med diamanter för att såga upp en öppning för en kulvert där konst ska kunna forslas in till museet. Både kulvertens sidor så väl som golv sågades ut med stor varsamhet om de antika fönsterna ovanför.

“Utmaningen i det här projektet var arbetet i källaren på Nationalmuseum. Det var lågt i tak, vibrationskänsligt och förhållandevis stora volymer.”

                                                                     Sonny Carlsson, Platschef

maskin nationalmuseet renovering
I Nationalmuseum krävdes det nya lösningar för att transportera de stora maskinerna till arbetet. Här hissas en borrvagn ner genom taket på ljusgården.
renovering nationalmuseet ytor
Med stor varsamhet för att skydda Nationalmuseums fönster sågas kulverten ut i bergssidan.
grävskopa nationalmuseum renovering
Grävskopa användes efter sprängningen för att forsla bort sten och material från korridoren i Nationalmuseums källare.

7000 kubikmeter berg har sprängts bort

Under Uppländska Bergs arbete har det sprängts bort 7000 kubikmeter berg inuti Nationalmuseum. I källaren görs det plats för ledningar och rör i korridorerna.

Då utrymmet är trångt och miljön känslig, krävs det ett varsamt arbete. Berget sprängs bort i omgångar om 3 till 4 kubikmeter åt gången. Uträkningarna för varje sprängning görs på plats av platschefen.

Vi värdesätter flexibilitet under arbetet för att möjliggöra för kundens önskningar om vidare sprängningar.