Uppländska Berg har utfört ca 50 000 m3 bergschakt ovan jord och 5000 m3 undervattenssprängning för Fortums nya kraftvärmeverk i Värtan KVV8.

Vi har också gjort sprängnings- och spräckningsarbeten under jord och tre vertikala tunnelschakt, där konturerna har vajersågats. Sprängning i schakten har utförts med elektroniska sprängkapslar.

Arbetena har pågått under hela 2014. Uppdragsgivare har varit Strabag/Züblin.

Vajersågat vertikalschakt tunnelschakt i Värtahamnen

Vajersågat vertikalschakt i Värtahamnen, sett underifrån tunneln

Borrning för undervattenssprängning i Värtahamnen

Borrning för undervattenssprängning i Värtahamnen