Vid kvarteret Bylingen invid Södersjukhuset, Stockholm, har vi utför sprängning för 101 000 ton berg och mer än 2000 kvadratmeter vajersågning på under tre månader för uppdragsgivaren Skanska Sverige AB.

Efter avslutade sprängningar återstod endast 13 cm bergtäckning mellan schaktbotten och en underliggande tunnel, allt enligt projekteringsritningar. När husbyggnaden var rest cirka ett år senare erhöll vi en ny entreprenad av Skanska i form av titanstags förstärkning på befintliga spont mot gatan Sjukhusbacken.

Försiktig sprängning södersjukhuset

Försiktig sprängning invid södersjukhuset

Sprängning försiktig sprängning bryllingen södersjukhuset

Borrning och sprängning i kvarteret Bylingen