Bergsprägning Kvarnholmen Stockholm
Sprägningsarbete för nyproduktion av bostäder. Stockholm Lighthouse

Uppländska Berg har utfört sprängningar på Kvarnholmen sedan 2008

Uppländska Berg har varit aktiva på Kvarnholmen sedan 2008 och arbetet pågår fortfarande. Företaget har gjort merparten av sprängarbetena där. Arbetet på Kvarnholmen har inkluderat Uppländskas alla tjänster – borrning, bergsprängning, bergspräckning, vajersågning.

Många moment har varit svåra och känsliga då sprängarbetet skett mitt bland befintliga bostäder, förskolor och annan verksamhet.

Totalt sprängde Uppländska Berg bort 12 000 kubikmeter berg innan bygget kunde påbörjas. Ett av de svåraste uppdragen på Kvarnholmen.

Borrigg T35 ljuddämpad bergsprängning
En ljuddämpad borrigg. Det är viktigt att värna om de boende på Kvarnholmen - därför är Uppländska noga med ljuddämpningen.
Sprägning nära bostadshus
Bergsprägning i känslig miljö nära bostadshus på Kvarnholmen. Tätsömmen från borrhålen syns tydligt i den kvarvarande berggrunden.
bergsprägning bergspräckning vajersågning
Vy från Stockholm Lighthouse på Kvarnholmen.

“När vi sprängde för Lighthouse arbetade vi 20 meter från köksfönstren där familjer satt och år frukost – då får inget gå fel. Det kändes skönt att ha hela Uppländskas erfarenhet med sig. Vi kan det här.”
– Platschef Kvarnholmen

Bergsprängning Frida Hesselgren Niklas Hastig
Arbetet med spräningar diskuteras på Kvarnholmen, Stockholm