Sprängning av 43 000 m3 berg vid Kvarteret Syllen i Årstadal.

Uppdragsgivare är Frijo, Skanska ska bygga husen.

Arbetet startade i augusti 2015.

 

Bergsprängning Årsta Liljeholmen

Kvarteret Syllen, Årstadal. Innan påbörjad sprängning, augusti 2015.