Sågning Käppala

Sågning Käppala

Käppalaförbundet byggde 2013 en ny slamhanteringsbyggnad vid reningsverket. Ombyggnaden genomfördes under pågående drift. Uppländska berg utförde åt JM sprängning, nära 100 m kärnborrning och 1200 m2 vajersågning varav 800 m2 blind cut.