Sprängning och schakt/transport av 1500 m3 förskärning, 1500 m3 bergrum och ett hisschakt upp i det nya huset.

Privat, Nacka.

Sprängning bergsprängning villagrund