2009-2010 utförde vi berg och jordschakt för Holmens nya sågverk i Norrköping.

Bergschakt: 260 000 m3

Jordschakt: 340 000 m3

Beställare  var NCC.

Bergschakt jordschakt Holmen Timber

Bergschakt vid Holmen Timber