hogalidsgaragetUnder Högalidskyrkan har vi sprängt ut för påslaget till det kommande parkeringsgaraget.
1800 kubikmeter, uppdragsgivare Skanska Sverige AB.

Under Februari 2010 sprängde vi ut stigschakt från dagen ned i garaget