Framtida utformning av skulpturpark i Gasklocka 3

Framtida utformning av skulpturpark i Gasklocka 3

Vi har sprängt 8000 m3 berg inuti gamla Gasklocka 3. Arbetet utfördes under hösten 2014.

Uppdragsgivare har varit Demcon.

 

Bergschakt i Gasklocka 3 i Hjorthagen

Bergschakt i Gasklocka 3 i Hjorthagen