Uppländska Berg spränger för Förbifart Stockholm FSE210, förskärning för arbetstunnlar i Skärholmen och Sätra.

Totalt ca 40 000 m3 sprängning och krossning.

Vår uppdragsgivare är Subterra och byggherre är Trafikverket.

 

Förbifart Stockholm arbetstunnel Kungens Kurva

Borrning för ridåinjektering FSE210 arbetstunnel Skärholmen