Sprängning och krossning av 90 000 m³ berg.

Arbetet pågick mellan hösten 2011 och våren 2011 med fyra borrvagnar och två skjutlag.

Uppdragsgivare var Berg och Väg.

Sprängning bergsprängning Elektronikhöjden Järfälla

Sprängning vid Elektronikhöjden i Järfälla