edstippen1Utbyggnad av tippområde. Sprängning och krossning av 140 000 ton berg. Projektet avslutades under senhösten 2008.

Uppdragsgivare är SVEAB.