Borrning och sprängning utmed E 18. 32 000 m³ berg med trafikavstängning 2 gånger om dagen.
Den största svårigheten var avsaknaden av plats brevid E 18. Det fanns ingen plats förutom diket brevid vägen att lägga berget.
Entreprenör var Veidekke.
Vår uppdragsgivare var Bellmans.