Uppländska Berg utförde all bergschakt, förstärkning och bergtunnel vid PEABs etapp av Citybanan vid Tomteboda. Mängden bergschakt uppgick till cirka 45 000 m³. Projektet pågick mellan 2009 och 2010. Vår uppdragsgivare var Bellmans.

Vårt uppdrag omfattade även all förstärkning samt mobilkrossning.

 

Tunnel tunnelpåslag Citybanan

Framme vid tunnelpåslaget. Maskinerna står cirka 2 m ovanför schaktbotten.

Borrning sprängning Citybanan

Borrning för att spränga bort den höga delen av berget.