Laddning med elektroniska sprängkapslar vid Brohuset Liljeholmskajen

Laddning med elektroniska sprängkapslar vid Brohuset Liljeholmskajen

Uppländska Berg spränger för det nya Brohuset på Liljeholmskajen invid Årstabron. All sprängning utförs med elektroniska sprängkapslar. Uppdragsgivare är JM och arbetet påbörjades i början av 2015.

Bergsprängning Liljeholmen borrning elektroniska sprängkapslar

Brohuset Liljeholskajen, september 2015