Rakt ovanför Aspuddens tunnelbanestation utför vi bergschakt för ett flerfamiljehus.

Aspudden

Aspudden4

Innan byggstart Avtäckt den 11/12

Innan byggstart Avtäckt den 11/12