Losshållning krossning
Tre borrvagnar utför borrning på Campus Albano. Arbetet kräver stor varsamhet med hänsyn till forskningscentret Alba Nova och omkringliggande kollektivtrafik.

Uppländska Berg utför arbete på Campus Albano

Uppländska Berg utför bergsprängning, borrning och vajersågning på framtida Campus Albano, där Stockholms Univeristet, KTH och forskningscentret Alba Nova ska knytas ihop.

Det blir ett campusområde där det kommer att byggas forskarbostäder och studentlägenheter. På bilderna syns arbetet på campusets norra sida, där två hus ska stå.

Vid intunnlingen av Värtabanan sågar Uppländska Berg ut sågsnitt. Det här görs med vajersågning med diamantvajer för att minska vibrationerna och skona berget intill.

Uppländska Bergs sprängningsarbete planeras vara klart fram till hösten 2017.
Vår uppdragsgivare är NCC.

Bergsprängning i ett känsligt område

Bergspräningen på Campus Albano i Stockholm, görs i ett känsligt område nära kollektivtrafik och hus. På grund av detta kräver arbetet mycket  förberedelse för säkerställa att inget tar skada.

Nära forskningscentret Alba Nova sker sprängningen med yttersta försiktighet med tanke på centrets känsliga utrustning.

“Det är ett extremt känsligt område för vi har två järnvägsspår nära området, sedan tunnelbanan under oss och forskningscentret bredvid. Det är väldigt mycket att ta hänsyn till”.

                                                                        David Meiton, platschef

Losshållning borrning borrhål
En borrare från Uppländska Berg markerar ut vart han ska sätta borrhålen.
krossning losshållning albano
En borrvagn står redo för borrning på Campus Albano i Stockholm. Varje blått kryss är en markering där det ska utföras borrning.
krossning losshållning albano
Borrningen utförs av en borrkrona fäst på ett borrstål. I bakgrunden syns de röda borrpluggen som hindrar slam och stenar från att ramla ner i hålen.

Sprängningsarbete med hänsyn till Stockholms tunnelbana

Uppländska Berg utför sprängningsarbetet även under tiden tunnelbanan körs. Detta skapar en utmaning och kräver stor hänsyn till de gränser som är satta för vibrationer vid sprängningen.

För att dämpa vibrationerna borras hålen tätare och mindre mängd sprängmedel används.

Under arbetet med bergsprängning på Campus Albano går det normalt att med varje salva ta bort ett område på 60 – 70 kvadratmeter. Beroende på hålets djup går det att få loss ca 200 – 300 kubikmeter berg. Sprängningsarbetet kräver mycket planering och teoretiska kunskaper om uträkningar för att kunna utföras på korrekt sätt.

Totalt har Uppländska Berg sprängt bort ungefär 40 000 kubikmeter berg under arbetet.
Ca 27 500 kubik har sprängts bort för ett av husen respektive ca 10 000 kubik för det andra huset.