Akkats

Akkats, Jokkmokk

I Akkats Kraftstation hjälper vi till att borra och spränga tunnel. Tunneln drivs rakt under befintligt turbinrum.
När tunneln är färdig ska vattnet ledas in den vägen och vidare till de nya turbinerna.