Slussen

Delprojekt Rampen

I delprojekt rampen borrade och sprängde vi ut för nedfarten till den nya bussdepån. Totalt sprängdes 70 salvor innan vi var nere på rätt djup. Utrustningen som användes var två st epiroc T30 med varsin centraldammsugare för att inte få ut nått borrkax på berget

Delprojekt Nödutgången

Vi drev en tunnel som var 12 meter djup, tunneln syftas till att användas för eventuella nödutrymningar.

Delprojekt Klevgränd

Här blindcut sågade vi först alla väggar sen sprängde ut hela schaktet. Schaktet var mellan 4-12 meter djupt. När vi var klara med det sprängde vi ut för en tunnel som är 15 meter lång.

Delprojekt Borgmästartrappen

I borgmästartrappan började vi med att vajersåga bakre kanten vertikalt. En rätt komplex sågning då vi fick rigga sågen inne i tunneln med brythjul uppåt och i sidled. Efter det så vajersågade vi två st vertikala snitt. Dessa två snitt användes för att dela på berget för att göra det enklare för superwedgen att kunna spräcka berget. Berget som låg mitt emellan två st hus med ca 20 cm fri schakt på båda sidorna gjorde det svår att spränga bort den högsta delen av berget, Totalt togs 12 meter berg bort från lägsta till högsta punkten. Under tiden som berget togs bort på utsidan strossades en tunnel ut på ca 20 meter ut inne i berget.

Delprojekt Katarinagaraget

En fyrkantig låda som är mellan 5 – 12 meter djupa sågsnitt har sågats ut. Schaktet är 4,4 gånger 4,4 meter. Salvan som var i ett vibrations känsligt område borrades som en tunnelsalva men däckladdades som en ovanjords salva. Salvan gick otroligt bra och vi fick 53 % i utslag på vibration. Dock är det här den lilla och den stora som vi håller på med just nu är 7,8 gånger 4,4 gånger 12 meter djup. Just nu har vi sågat 3 av fyra snitt i det schaktet.