Vindkraftspark Ögonfägden

Vi har utfört sprängarbeten i bergschakt för vindpark Ögonfägnaden. Ögonfägnaden vindpark i Ragunda, Sollefteå och Strömsunds kommuner omfattar 13 km² skogsmark. Vindparken ligger ca 3,5 mil söder om Strömsund och ca 2,5 mil väster om Ramsele.

I Ögonfägnaden vindpark produceras 33 vindkraftverk energi motsvarande ca 310 GWh per år. Årsproduktionen för parken motsvarar elkonsumtion i 16 000 eluppvärmda villor, eller hushållsel i 64 000 villor respektive 160 000 lägenheter.