Linköpings sjukhus

Uppländska Berg utförde under 2011–2012 losshållning för bygget av ett nytt universitetssjukhus i Linköping. Bergschakten utfördes i mycket känslig sjukhusmiljö.
Västra sidan 37 000 m3 sprängning
Östra sidan 40 000 m3 sprängning
Kärnborrning för vajersågning 350 m
Vajersågning ca 1500 m2
Uppdragsgivare: NCC.

Redan 2005 var Uppländska Berg involverade i utbyggnad av Linköpings sjukhus, här med egenbyggda ljuddämpare på en borrigg.