På kvarnholmen pågår just nu en massiv expansion med bostäder och affärer, ett nytt samhälle kort sagt. Uppländska Berg har fått i uppdrag att utföra losshållning inför breddningen utav Kvarnholmsvägen. Breddning utförs i ett led för att öka framkomligheten i området när Kvarnholmsförbindelsen öppnas.

Totalt rör det sig om 12 000 m3 som skall losshållas, med tillhörande tätsömmar. Längs med Kvarnholmsvägen är det intensiv trafik, främst bussar, men även byggtrafik och boenden i området. Detta ställer höga krav på oss som entreprenörer att hålla vägområdet rent, inga störningar får ske i trafiken.

Men med en noggrann borrning och bra samråd mellan sprängare och borrare så flyter produktionen på bra.

Produktionen startade i April och förväntas pågå fram till juni/juli.