KVALITET-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖARBETE

I enlighet med vår vision “Vi följer inte utvecklingen i vår bransch. Vi leder den” strävar vi efter att hela tiden ligga i framkant när det kommer till kvalitets-, miljö- & arbetsmiljöarbetet.

2019 ISO-certifierades Uppländska Bergborrning enligt standarderna 9001:2015 – Kvalitet, 14001:2015 – Miljö samt 45001:2018 – Arbetsmiljö. I samband med detta tillsattes en KMA & HR-samordnare för att samordna Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöarbetet (KMA). Arbetet handlar framförallt om att stödja och förbättra organisationens systematiska arbete kring KMA för att minska risken för att fel uppstår, förbygga ohälsa och skador i arbetet samt jobba för minsta möjliga miljöpåverkan.

bild_person

KMA & HR-samordnare

Jill Bernhardsson
070-349 75 14
jill.bernhardsson@upplandskaberg.se

Certifikat – PDF

intertek

Intertek är den officiella kontrollinstansen för ISO-certifiering. Läs mer om Intertek genom att klicka på logotypen.

MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY

Våra uppdrag skall utföras enligt kundens önskemål och på överenskommen tid

Vi arbetar med uppföljningsbara miljö- & kvalitetsmål

Vi följer lagar, förordningar, kundkrav och avtal

Vi skall arbeta med ständiga förbättringar på våra produkter/tjänster, för att uppnå uppsatta mål

Vi använder godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav

Vi underhåller våra transportmaterial så de alltid är i tekniskt gott och välskött skick

Vi tillhandahåller personal med rätt kompetens och kvalifikationer

Vi skall begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt

Miljöarbetet skall inriktas på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning och förebyggande av föroreningar

Vi skall prioritera leverantörer och samarbetspartners som har en sund och miljömedveten verksamhet

All personal skall visa ett personligt ansvar för kvaliteten och miljön i det dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet. (Egenkontroll)

Vi strävar efter att ständigt utveckla, utvärdera och förbättra vårt verksamhetssystem och policys

Fastställd av styrelsen för Bellman Group AB, 2019-08-28.