Käppala, ett bygge för en renare miljö!

Ute på Lidingö ligger det stora reningsverket som har skött reningen utav avloppsvattnet för Lidingö och kringliggande kommuner sen 1969. Samhället växer och därför måste verket byggas ut med ytterliggare en rötkammare för rötning utav avfall från avlopp. I rötningsprocessen frigörs biogas, som driver bussar och personbilar.

Den nya rötkammaren som kommer att byggas skall ha en volym på 9000 m3 vilket är lika mycket som de två bef. tillsammans. Totalt så skall de klara av att rena 5 m3 i sekunden.

Uppländska Berg utför bergschakt för den nya kammaren, om 8000 m3 fastkubik, till det skjuts en förskärning på 3000 m3, samt en rejäl tätsöm runt om schaktet. Tätsömmarna som skall borras runt om har en total area om 3000 m3. Projektet ställer stora krav på säkerheten då vi är i en känslig omgivning runt om reningsverket, samt att flera känsliga omkringliggande fastigheter finns.