Category: Projekt

Bryggvägen – Bostäder i Gröndal

Även i Gröndal byggs det bostäder! Längs med Essingeleden pågår det just nu byggnation utav bostäder. SVEAB är det som har gett oss i uppdrag utföra losshållningen för ett hus inkl. garage inunder. I området ställs det mycket stora krav på logistiken, då det i dagsläget är tre entreprenörer som har produktion på området. Alla […]

maj 13, 2016 Projekt

Vega Station, Handen utökar

Haninge kommun kommer att satsa stort på bostadsbyggande och förnyad infrastruktur under de  kommande åren. Vid Vega i Handen skall totalt 10 000 bostäder byggas, med tillhörande infrastruktur samt en ny pendeltågsstation. SVEAB står för de större markanläggningsarbetena som skall utföras. Det skall fyllas för kommande parkeringar, grönytor, anläggas rondeller och grundläggning för den nya […]

maj 13, 2016 Projekt

Kvarnholmen

På kvarnholmen pågår just nu en massiv expansion med bostäder och affärer, ett nytt samhälle kort sagt. Uppländska Berg har fått i uppdrag att utföra losshållning inför breddningen utav Kvarnholmsvägen. Breddning utförs i ett led för att öka framkomligheten i området när Kvarnholmsförbindelsen öppnas. Totalt rör det sig om 12 000 m3 som skall losshållas, […]

maj 13, 2016 Projekt

Käppala, ett bygge för en renare miljö!

Käppala, ett bygge för en renare miljö! Ute på Lidingö ligger det stora reningsverket som har skött reningen utav avloppsvattnet för Lidingö och kringliggande kommuner sen 1969. Samhället växer och därför måste verket byggas ut med ytterliggare en rötkammare för rötning utav avfall från avlopp. I rötningsprocessen frigörs biogas, som driver bussar och personbilar. Den […]

maj 12, 2016 Projekt