Category: Övriga tjänster

Vajersågning wiresågning vajersågat schakt tunnel tunnelschakt

Tunneldrivning och tunnelchakt

Vi driver tunnlar, bergrum och stigschakt i de flesta typer av projekt. Vi har stor erfarenhet av vajersågade vertikalschakt. Kontakta oss om ni behöver resursförstärkning. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra andra tjänster
Knackning grävmaskin EC380D

Skutknackning

Tack vare en bra kombination av yrkeserfaren personal och moderna maskiner så är det ingen slump att Uppländska Berg har ett oerhört fint rykte när det gäller skutknackning. Hydraulhammare används till allt ifrån att riva betong till att knacka bort eller krossa berg. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra andra tjänster
Borrning och grundförstärkning

Grundförstärkning och stagborrning

Vi utför grundförstärkningsarbeten genom rörborrning. Vi har flera olika typer av borrvagnar för att borra stålrör i dimensioner upp till 200 mm i diameter. Vi har även specialbyggda vagnar som tar sig in i källare och trånga utrymmen som går att nyttja även vid takhöjder under 2 m. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra [...]
Bergförstärkning berg nät bergnät

Bergförstärkning

Vi utför skrotning- och bergsäkring både i bergskärningar, slänter, tunnlar och bergrum. Vi utför bergsyner och lämnar förslag på åtgärder och hjälper er gärna att säkra och förstärka berg. Vi har borrutrustning och korgar för att sätta bult i slänter. Vi använder samma utrustning att till att montera gabion- och flätverksnät i slänter för att minska risken [...]

Bergkrossning

Med hjälp av samarbetspartners åtar vi oss bergkrossningsentreprenader. Läs om vad vi gjort under Projekt Våra andra tjänster