Även i Gröndal byggs det bostäder! Längs med Essingeleden pågår det just nu byggnation utav bostäder. SVEAB är det som har gett oss i uppdrag utföra losshållningen för ett hus inkl. garage inunder. I området ställs det mycket stora krav på logistiken, då det i dagsläget är tre entreprenörer som har produktion på området. Alla behöver vi samsas om en byggväg in, där lastbilar, transporter osv. skall komma in och ut.

Losshållningen samt utlastningen som vi även sköter på denna entreprenad utförs längs med byggvägen som alla är i stort behov utav. Detta ställer stora krav på vår interna logistik. Hur placeras utlastningspunktern, vart börjar vi skjuta? I vilken riktning skall salvorna skjutas, hur skall de övriga entreprenörerna hanteras i samband med sprängningarna?
Som sagt så är det komplext område med komplexa logistiska problem.
Totalt rör det sig om ca: 20 000 m3 som skall losshållas. Det hela delas upp i två delar, där den första delen är främst för att skapa utrymme, medans den andra delen mer är för själva huset med garage inkluderat.
Losshållningen på den första delen startade i slutet av Mars och väntas pågå fram till slutet av Maj.